[[[["field26","equal_to","Food and Beverage"]],[["show_fields","field27"],["hide_fields","field35"]],"and"],[[["field27","equal_to","Kuti Jashte"]],[["show_fields","field29"]],"and"],[[["field29","equal_to","A1"]],[["set_value",null,"22m2",null,"field31"],["set_value",null,"15\u20ac",null,"field32"]],"and"]]
1
Informacioni i Aplikantit
Emri i Subjektit
NIPT
Adresa
Qyteti
Rruga
Nr
Person kontati
Emer
Mbiemer
Pozicioni
Telefon
Viti i themelimit
Numri i punonjesve
Xhiro Vjetore
Perzgjedhja e njesise
Siperfaqe m2
Cmimi minimal per m2 (€)
Oferta juaj per m2
Ngarkimi i dokumenteve
Profili i kompaniserequired*
Ngarko File
Vertetim qe Kompania nuk eshte proces likujdimirequired*
Ngarko File
Ekstrakt QKBrequired*
Ngarko File
Vertetim qe Kompania s'ka detyrime taksashrequired*
Ngarko File
Certifikate e nr te punonjesverequired*
Ngarko File
Pasqyrat financiarerequired*
Ngarko File
Vërtetim i mosdënimitrequired*
Ngarko File
Oferta financiarerequired*
Ngarko File
Vërtetim për mungesë padishrequired*
Ngarko File
Previous
Next